• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3191f273-5579-46b9-8c37-644cfbcbb35a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=b6b276e3-8555-45b1-aebe-01014d9d0110

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e14925b6-19ab-44bd-85f5-0dd12e1b2ada

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5a5c2dfd-a7f4-4f22-bdf7-b673d6ef958a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=034eb68b-57b5-4c91-9bc3-673b8e08103d

اخبار
بزرگداشت روز جهانی رادیولوژی در مرکز ولایت
8 نوامبر مصادف با 17 آبان ماه سالروز کشف اشعه ایکس گرامی باد
بازدید آقای دکتر مهرام از پیشرفت پروژه رادیوتراپی
آقای دکتر مهرام از نحوه پیشرفت پروژه رادیوتراپی در مرکز ولایت بازدید نمودند
بهره مندی مرکز ولایت از سند مالکیت
​مرکز آموزشی - درمانی ولایت از سند مالکیت بهره مند شد
بازدید رییس سازمان انرژی اتمی از پروژه رادیوتراپی ولایت
بازدید رییس سازمان انرژی اتمی کشور از پروژه ساخت مرکز رادیوتراپی مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین