کتابخانه بیمارستان ولایت

 به کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولایت خوش آمدید.
 

شما می توانید از طیق منوی سمت راست و یا لینک های موجود در همین صفحه از خدمات متنوع کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولایت استفاده کنید.

ظرفیت سالن مطالعه کتابخانه 40 نفر است که مورد استفاده اعضای هیات علمی، دستیاران، اینترن ها و کارکنان مرکز و همچنین دانشجویان سایر مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار می گیرد.

ساعت کار میز امانت 7:30تا 20 و ساعت فعالیت سالن مطالعه 7:30 تا 24 می باشد.
جهت تماس و یا پرسش از کتابدار مرکز می توانید از طریق آدرس ایمیل یا شماره تلفن زیر  تماس بگیرید.

آدرس ایمیل h.gorji@qums.ac.ir
شماره تلفن 33790626 داخلی 5042بروشور معرفی کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی ولایت (pdf)

بروشور معرفی کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی ولایت (HTML)

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه 

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه بیمارستان ولایت (IR-202110017)


 

  بانک های اطلاعات پزشکی