اخبار
بازدید رییس سازمان انرژی اتمی از پروژه رادیوتراپی ولایت

1396/3/7 يكشنبه

روز 26 اردیبهشت 1396 دکتر علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی کشور از پروژه ساخت مرکز رادیوتراپی استان قزوین بازدید کرد. در این بازدید، دکتر فریدون همتی، استاندار قزوین؛ دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر مسعود نصرتی، شهردار قزوین، رییس سازمان انرژی اتمی کشور را همراهی می کردند. در طی این بازدید، دکتر علی اکبر کرمی، رییس مرکز آموزشی - درمانی ولایت نحوه ساخت پروژه و برآورد هزینه های ساخت و تجهیز پروژه رادیوتراپی را تشریح کرد. در ادامه، دکتر صالحی از بخش شیمی درمانی مرکز آموزشی - درمانی ولایت بازدی کرد و از نزدیک جویای حال بیماران این بخش شد. ایشان بعد از گوش دادن به صحبت های بیماران بخش شیمی درمانی و همراهان آنان، از تلاش های مسؤولان استان و مرکز برای راه اندازی این پروژه قدردانی کرد.