گروه آموزشی جراحیگروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

برنامه متخصصین جـراحـی عـمـومـی ((فروردین ماه 94)) مرکزآموزشی درمانی  ولایت

فروردین تیر         مهر        دی        
اردیبهشت  مرداد آبان بهمن
خرداد شهریور آذر اسفند
 

 

برنامه متخصصین ارولوژی ((فروردین ماه 94)) مرکزآموزشی درمانی  ولایت

فروردین تیر         مهر        دی        
اردیبهشت  مرداد آبان بهمن
خرداد شهریور آذر اسفند
 
 
 
 

 
 
 
تعریف رشته:
رشته جراحی عمومی شاخه ای از علوم پزشکی است که به درمان بیماریهای قسمتهای مختلف بدن انسان با تکیه بر  استفاده از روشهای درمانی جراحی می پردازد . تأکید این رشته، کار بر روی تروماها ،بیماری های دستگاه گوارش،  شکم ،گردن ،غدد درون ریز،عروق محیطی، نسوج نرم وپستان میباشد.
تاریخچه و سیرتکاملی رشته  در ایران:
آغاز طب ایران به زمان جمشید پادشاه ایرا ن زمین بازمی گردد. یکی از قدیمی ترین شواهد مربوط به انجام جراحی  در ایران به 4850 سال قبل بازمی گردد که در آن با تکنیک ترپاناسیون، جمجمه دختر 13 ساله ای را که مبتلا به  هیدروسفالی بود، درمان کرده بودند و جسد این دختر در شهر سوخته دراطراف زابل یافت شده است)
در تاریخ معاصر، ازسال 1339 انجمن جراحان ایران تأسیس گردید  . در بین سالهای 1359 تا  1367 ، در جریان  تهاجم همه جانبه عراق به کشور ایران و دفاع مقدس ایرانیان، شاغلین در همه حرف پزشکی، ازجمله جراحان سهم عمده ای رادر تسکین آلام رزمندگان و مردم ایران داشتند  . برنامه فعلی رشته جراحی عمومی به دهه  60 باز می گردد و باز نگری اساس یدرآن ضروری است.
بخش جراحی عمومی یکی از بخش‌های بیمارستان‌های عمومی، تخصصی، تک تخصصی و فوق تخصصی می‌باشد که بیمارانی که نیازمند عمل جراحی می‌باشند در این بخش‌ها بستری شده و بعد از انجام عمل جراحی با امکانات موجود در این بخش‌ها از مراقبت پرستاری حرفه‌ای و پرستاران دوره دیده بهره مند شده و دوره بعد از عمل را سپری نمایند.
در بخش‌های جراحی عمومی بیمارانی کاندید اعمال جراحی هموروئید، فیشر، کله سیستیت، کانسر مری، معده، کولون و رکتوم، سینوس پایلونیدال، آبسه‌ها، آپاندیسیت، انواع هرنی ها، ترمیم زخم بستر، تروماهای سینه، انسداد روده، کلستومی، DVT، کیست هیداتیک، اسپلنکتومی و سایر موارد دیگر بستری می‌شوند.
رسالت رشته :
 رسالت این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته جراحی عمومی مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با  نیازمندی های کشور است.  دانش آموختگا ن این رشته در ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات به مردم نقش فعال خواهند  داشت و در راستای گسترش پژوهش ها و مرزهای دانش در این رشته گام بردارند.  طول دوره جراحی عمومی  چهار  سال است.
هدف:
تاثیر و تربیت نیروی انسانی کارآزموده در رشته جراحی که بتواند بطور مستقل جوابگوی نیازهای عادی و اورژانس جراحی کشور باشد و بتواند آموخته های خود را به آیندگان آموزش دهد و یا به عنوان درمانگر خوب ارائه خدمت کند.
دفتر مدیر گروه جراحی از اردیبهشت 91 به بیمارستان ولایت انتقال یافت. و تعدادی از اعضا هیئت علمی گروه جراحی در بیمارستان شهید رجایی و تعدادی هم در بیمارستان ولایت زیر نظر مدیر گروه جراحی به کار آموزشی خود در مقاطع کارآموزی، کارورزی و دستیاری مشغولند.
در حال حاضر رشته جراحی عمومی قزوین دارای 24 دستیار می باشد.
 دانلود کتابچه کارنمای علمی وعملی دستیاران(log book) دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD

دانلود کتابچه کارنمای علمی وعملی استاجر(log book) 
دریافت فایل PDF  دریافت فایل WORD
معرفی اعضای هیات علمی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
عنوان مدرک
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
پست الکترونیک
1
دکتر حسین پارسا
استادیار
فوق تخصص جراحی عروق
جراحی عمومی
علوم پزشکی شهیدبهشتی
Hoparsaar2004@yahoo.com
2
دکترعلیرضا محمدزاده
استادیار
فوق تخصص جراحی توراکس
جراحی عمومی
علوم پزشکی شهیدبهشتی
malireza34@yahoo.com
3
دکتر پرویز فلاح عابد
دانشیار
فوق تخصص جراحی توراکس
جراحی عمومی
علوم پزشکی تبریز
 
4
دکتر یونس شفیق
استادیار
تخصص جراحی عمومی
جراحی عمومی
 
 
5
دکتر احمد ابراهیمی
استادیار
فوق تخصص جراحی ترمیمی
جراحی عمومی
 
 
6
دکتر علی طارمیها
استادیار
تخصص جراحی عمومی
جراحی عمومی
 علوم پزشکی تهران
 
7
دکترنادرخواجه شاهزانیان
استادیار
تخصص جراحی عمومی
جراحی عمومی
علوم پزشکی قزوین
 
8
دکتر مریم فرهاد
استادیار
تخصص جراحی عمومی
جراحی عمومی
 
 
9
دکتر مسیح کاکویی
استادیار
تخصص جراحی عمومی
جراحی عمومی
 
 
10
دکتر سیدسعید فرزام
استادیار
فوق تخصص جراحی قلب
جراحی عمومی
 
 
11
دکتر چنگیزی
استادیار
فوق تخصص جراحی قلب
جراحی عمومی
 
 
12
دکتر سعید طرلان
استادیار
فوق تخصص جراحی اطفال
جراحی عمومی
 
 
13
دکتر زهرا فراهانی نیک
استادیار
تخصص جراحی عمومی
جراحی عمومی
علوم پزشکی قزوین
 
 
 
 
 
 
 
دکترحسین پارسا            جراح عروق                استادیار- مدیر گروه جراحی
دکتریونس شفیق            جراح عمومی             استادیار - رئیس بخش جراحی بیمارستان شهیدرجایی
دکترعلیرضا محمدزاده        جراح توراکس             استادیار- رئیس بخش جراحی بیمارستان ولایت
دکتر علی طارمیها           جراح عمومی             استادیار- رئیس بخش سوختگی بیمارستان شهیدرجایی
دراین برنامه، برحسب نیازو موضوع از شیوههای یاددهی- یادگیری زیر استفاده خواهد شد:
روش های بالینی نظیر:
 • راندo
 • گراندراندo
 • آموزش درمانگاهیo
 • آموزش دراتاقعملo
 روشهای آموزشی گروه های بزرگ نظیر:
 • کنفرانس هاo
 • معرفی بیمارo
 • گزارش صبحگاهیo
 • ژورنال کلابo
 • توموربوردo
 • کنفرانس مرگ و میرo
 • CPC
 • روش های آموزشی درگروه های کوچک نظیر:
 • کارگاه هاo
 • (PBL) یادگیری مبتنی برحل مسئلهo
 • کار در گروه های کوچکo
روش های شبیه سازی نظیر:
 • در   skill lab استفاده از مانکن های آموزشی
 • Role-playing
 • سیمولاتورهای لاپاروسکوپیک
 • Animal models
 • simulated patients

حداقل ساعت کار در دوران دستیاری:
تحصیل در دوره دستیاری به طور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که ازطرف مدیرگروه تنظیم می شود حداقل ساعتکار به شرح ذیل است :
روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 6 صبح  لغایت 30/16
 پنجشنبه ها از ساعت 6 صبح  لغایت 14
برنامه کشیک دستیاران: حداقل برنامه کشیک دستیاران در زمینه های بالینی به شرح زیرخواهد بود.
سال اول12کشیک درماه
سال دوم 10کشیک درماه
سال سوم 8 کشیک در ماه
سال چهارم 6 کشیک در ماه
تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف، طبق ضوابط به عهده مدیرگروه است.
 
 
آموزش جراحی عمومی چهار ساله بوده و وظایف دستیار در هر سال مشخص است.
سال اول:
1-      معرفی دستیاران سال اول به بخش و سایر اتندینگ و همچنین جلسه توجیهی با حضور رئیس بخش- معاون آموزشی ،اتندینگ و دستیاران بالاتر
2-       تهیه دفتر مربوط به مهارتهای بالینی log book از روز اول
3-       3 تا 6 ماه اول بر حسب نظر شورای آموزشی بخش دستیار بطور ثابت در اورژانس و بخش فعالیت می کند و اقدامات اورژانس ، شرح حال گیری و معاینه بالینی بیماران را فرا می گیرد.
4-       حداقل کشیک در ماه 12 شب جهت سال اول می باشد.
5-       دستیار سال اول ب اید بتواند در پایان سال اول در مورد بیماران ترومایی اقدامات اولیه را بخوبی انجام داده و در حد قابل قبول تشخیص بدهد و بیماران را آماده رفتن به اتاق عمل نماید.
6-      بیماران دچار شکم حاد را خوب معاینه کند تشخیص دهد،اداره کند و اندیکاسیون عمل بگذارد و تحویل سال بالاتر دهد.
7-      نحوه معاینه بیماران را فرا گرفته باشد و آماده سازی قبل از عمل بیماران الکتیو را بداند.
8-       مهارت در کات داون ،گذاشتن لوله معده سوند فولی و آشنایی با اندیککاسیون ها و کنتراندیکاسیون های این موارد را دربیماران مختلف پیدا کند.
9-       یک ماه بعنوان اسکراب ، آموزشی دست بشوید.
10-  لاواژ شکم را انجام داده اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های آن را بداند و موارد مثبت آن را بشناسد.
11- اعمال جراحی سال اول شامل:
12- بخیه زخمهای ساده ،در آوردن لیپوم و کیست سباسه ختنه ، کشیدن ناخن گذاشتن لوله سینه فتق های ساده بزرگسالان ، آپاندکتومی ساده درناژ آبسه پری آنال وازکتومی رایاد گرفته باشد.
13- در پایان سال اول از نظر تئوری آب و الکترولیت ها و تغذیه و تامین کالری در جراحی ،هموستاز ،شوک ،عفونت ، تروما ، اورژانس سوختگی ، ترمیم زخم عوارض ، مانیتورینگ فیزیولوژیک آپاندیس فتق پریتونیت در حد 70% مطالب کتابهای مرجع آگاهی کسب کرده باشد و از بقیه مطالب کتابهای مرجع جراحی 40-30% دانش آموخته باشد و نمره ارتقاء سال اول خود را بیاورد.
14-  در آموزش دانشجویان بالینی و کارورزان مشارکت فعال داشته باشد.
15-  در آزمون های درون بخشی شرکت داشته باشد.
16-  در جلسات گروه اعم از گزارش صبحگاهی ، مورتالیتی تومور بورد و ژورنال کلاب و راندهای بخش مشارکت فعال داشته باشد.
سال دوم:
1-      آشنایی کامل به موارد قید شده در سال اول و کسب توانائی های علمی و عملی
2-       برخورد اولیه و آماده سازی و اقدامات احیا بطور مستقل تا رساندن بیماران به اتاق عمل
3-       دادن تشخیص در بیمار ترومایی و دانستن نحوه درمان صحیح
4-       دادن تشخیص موارد اورژانس از قبیل پریتونیت و انسداد روده و آماده سازی بیمار و انجام لاپاراتومی تحت نظر اتند و یا رزیدنت ارشد
5-       بتواند C.V.P . Line بگذارد و عوارض آن را بداند.
6-       آشنایی با بیماران الکتیو و علاوه برآماده سازی قبل از عمل ، دانستن روش عمل واقدامات بعد از عمل را بداند.
7-       عوارض بعد از عمل را بداند.
8-       آماده سازی بیماران خاص و high risk برای عمل های اورژانس و الکتیو و اقدامات بعد از عمل.
9-       توانایی های لازم برای عمل های زیر را کسب نماید:
A-                 بیوپسی گروه لنفی سطحی گردن     
B-                 بیوپسی پستان
C- بازکردن و بستن شکم                          
D- انجام لوپ کولوستومی
E- فیستول ساده آنال                              
F- فتق اولیه بزرگسالان
G- هموروئیدکتومی و فیشرکتومی               
H- رزکسیون سینوس پایلونیدال
I فتق نافی                                        
J - آپاندکتومی غیر کمپلیکه
K- برداشتن توده زیر بغل                           
L  - درناژ آبسه های عمقی
M- سیگموئیدوسکوپی
 
10- به مدت 2 ماه در بخش سوختگی آموزش زیر را فرا گیرد:
A-     احیا موارد سوختگی حاد
B-      اقدامات اولیه در مورد درمان بیماران دچار سوختگی حاد و از جمله تفسیر گازهای خونی و کارکردن با دستگاه ونتیلاتور بداند
11- با توجه به دفتر سیر پیشرفت (Log Book) از هر کدام از عملهای فوق الذکر در حد قابل قبول انجام داده باشد در حد قابل قبول در عملهای دیگر به عنوان کمک اول کارکرده باشد و اساتید بخش توان کاری و پیشرفت وی را در حد قابل قبول اعلان نماید
12- در امتحان تئوری معرفی به ارتقاء 60% نمره را کسب نماید
13-  در امتحان بالینی همانند مورد سال اول نمره قبولی را کسب کرده باشد
14- در امتحان عملی اتاق عمل قبول شده باشد
15-  رئیس بخش فعالیت های علمی و عملی و وضعیت اخلاقی وی را در شورای بخش مطرح و با تائید اکثریت اساتید نظر نهایی را خواهد داد
16-  نحوه آموزش به انترن ها و دانشجویان بالینی در بخش و درمانگاه و رزیدنتهای سال اول نیز در ارزیابی ارتقا موثر است
سال سوم:
1-      تئوری : 70% مطالب کتابهای مرجع تعیین شده را فراگیرد.
2-       بالینی: کسب مهارت در سمیولوژی ، برخورد با بیمار ،آماده کردن بیمار برای عمل ، تشخیص قبل از عمل و انتخاب نوع عمل و عوارض بعد از عمل را بداند .اندیکاسیون عمل بگذارد و پیگیری بیماران را بداند و به کار گیرد.
3-      آشنایی با مدیریت و اداره آموزش بخش و تمرین آن از نظر برگزاری جلسات تومور بورد ، گزارش صبحگاهی ، مرگ و میر و جوابگویی در این جلسات.
4-       بتواند بیماران را جهت عمل با توجه به مدت عمل و شرایط اتاق عمل تنظیم و هماهنگ و لیست اتاق عمل را تکمیل نماید و و ضعیت قرار   (Position) بیمار در حین عمل را بداند و تنطیم نماید.
5-       از نظر عملی بتواند عمل های زیر را با دانستن تئوری و تکنیک زیر نظر اتند و یا رزیدنت ارشد انجام دهد.
1-5 )کله سیستکتومی
2-5) آناستوموز روده باریک
3-5) رزکسیون ترومایی روده باریک
4-5) عمل جراحی زخم اثنی عشر پرفوره
5-5) انسزیون تیروئیدکتومی تا مرحله رسیدن به تیروئیدکتومی
6-5) توراکوتومی فقط باز و بسته کردن
7-5) پیلوروپلاستی با گاستروژژونوستومی
8-5) اسپلنکتومی ساده
9-5) کولکتومی ترومایی و کولوستومی
10-5) ماستکتومی ساده
11-5) دوختن تاندون های قطع شده بجز کف دست
12-5)آمپوتاسیون B.K,AK و ترانس متاتارسال
13-5)فاشیوتومی
14-5) دبریدمان
15-5) آناستوموزهای گوارشی بجز مری و low.Ant.Resection
16-5) عمل واریس
17-5) فتق های جدار شکم
18-5) تراکئوستومی
6-      کسب 70% نمره در امتحان تئوری معرفی به ارتقاء
7-       کسب نمره قبولی در امتحان بالینی معرفی به ارتقاء
8-       کسب نمره قبولی در آزمون عملی در حین جراحی
9-       نظر اساتید بخش در کسب توانایی های حد سال سوم
10-  انجام عمل های قید شده در حد مطلوب با توجه به دفتر سیر پیشرفت
11-  آموزش به رده های پائین تر
12- شرکت در درمانگاه همراه با اتندینگ
سال چهار:
1-      تئوری 70% مطالب کتاب های مرجع را بداند.
2-       مدیریت اداره بخش را تمرین کند( همانند یک جراح).
3-       نظارت کامل در بخش و اتاق عمل بر دستیاران سال پائین.
4-       مشکلی از نظر اداره بالینی و جراحی بیماران اورژانس نداشته باشد.
5-       درآموزش دانشجویان و انترن ها فعالیت مستقیم داشته باشد.
6-       در آموزش دستیاران سال پائین در بخش و اتاق عمل با نظر اتند همانند یک اتند نقش فعال داشته باشد.
7-       توانائی های لازم در انجام عمل های زیر را از نظر تئوری و تکنیکی بداند و به تعداد قابل قبول این عمل ها را زیر نظر استاد انجام داده باشد.
اکسپلوراسیون CBD
تیروئیدکتومی توتال
گاسترکتومی ساب توتال
کیست هیداتید کبد
تومورهای جدار شکم
عمل استوپا
کلدوکودوئودنوستومی
فتق بچه
واگوتومی درناژ
ترمبکتومی عروق
اورکیکوپکسی
انواع ماستکتومی
کولکتومی
کانسر مری بجز آناستوموز توراکس
ترومای کبد
درناژ ترومای پانکراس
پرولاپس رکتومی
اکسپلوراسیون شریان
دوختن پارگی دیافراگم
فتق عود کرده
آمبولکتومی
سمپاتکتومی کمری
فتق های عود کرده جدار شکم
کیست بیکر
اسپلنورافی ترومائی
ویپل
نفرکتومی ترومائی و ترمیم
فیستول آنال پیچیده
شنت پورتوسیستمیک
عمل رادیکال گردن
تومورهای پشت پریتوان
سمپاتکتومی سینه ای گردنی
کیست تیروگلوس
لوبکتومی ریه
پنووموتکتومی
ایجاد دریچه در پریکارد
آبدومینوپرینه آل
استرنوتومی و بستن
آناستوموز عروقی ساده
دکورتیکاسیون ریه
کیست برانکیال
گاسترکتومی توتال
لوبکتومی ساده کبد
فلپ های پوستی در کانسر ها
لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی
بخش های آموزشی که دستیاران در طول چهار سال آموزش می گیرند:
 
1-      جراحی زنان و زایمان( بیمارستان کوثــر) 1 ماه
2-      جراحی اطفال ( بیمارستان قــدس)1 ماه
3-      جراحی عروق (بیمارستان شهیدرجایی) 2 ماه
4-      جراحی توراکس ( بیمارستان شهیدرجایی)2ماه
5-      جراحی ترمیمی و سوختگی (بیمارستان شهیدرجایی) 2 ماه
6-      ارتوپدی( بیمارستان شهیدرجایی )1 ماه
7-      ارولوژی ( بیمارستان شهیدرجایی)1 ماه
8-      جراحی قلب 2 هفته
9-   آموزش سونوگرافی 2 هفته
10- طرح یکماهه
 
برنامه آموزشی دستیاران رشته جراحی عمومی
·        ویزیت و راند صبح ها با حضور اتندینگ و کلیه دستیاران جراحی از ساعت 6 تا 30/7 صبح
·        گزارش صبحگاهی ساعت 30/7 صبح
·        روزهای یکشنبه مورتالیتی و موربیدیتی با حضور تمامی اساتید جراحی . بیهوشی ..رادیولوژی. پاتولوژی.قلب.جراحان مغز و اعصاب و دستیاران جراحی .دستیاران بیهوشی . کارورزان و کارآموزان
·        سه شنبه ژورنال کلاب+ تومور بورد
·        درمانگاه بر حسب نوبت
·        کشیک طبق برنامه و ویزیت اورژانس و تحت نظر
·        ground round سه شنبه ها
·        راند بخش توسط رزیدنت ارشد و اساتید
·        اتاق عمل بر حسب نوبت و نظر اساتید
·        امتحان هر ماه یک مبحث که تعیین گردیده (داخل بخش)
·        ساعت 4 بعدازظهر با حضور دستیار ارشد کشیک و سایر دستیاران راند عصرگاهی برگزار می شود.
·        آموزش skill lab جهت دستیاران سال اول
·        کارگاه                 CPR
·        کارگاه                 دست شستن
·        کارگاه                 chest tube
·        کارگاه                 لاپاراتومی
·        کارگاره                لاپاروسکوپی
·        کارگاه                 VATS
·        کلاس order نویسی
·        کلاس اسلاید(بانک اسلاید در حدود 4000 اسلاید)
·        از سال 89 نوبت آموزش PMP جهت دستیاران سال سوم و چهارم
·        دو تا سه نوبت آموزش جستجو در اینترنت وآموزش کتابخانه الکترونیک ،مقاله نویسی پیشرفته، کارگاه گواهی فوت و رضایت نامه جراحی
 
نحوه ارزشیابی دستیاران جراحی عمومی
·         آزمون کتبی ارتقاء                      طبق تقویم وزارتخانه
·         آزمون کتبی درونبخشی              طبق تقویم دانشگاه
·         آزمون کتبی آمادگی اول              دی ماه
·         آزمون کتبی آمادگی دوم              اردیبهشت
·         امتحانات داخل بخشی هرماه یک امتحان  هر ماه
·         آزمون  OSCE                           بهمن
·         ارزیابی DOPS                           اسفند          
·         ارزیابی اتندینگ براساس معیارهای مشخص شده
·         Log book   که در پایان  management    هر بیمار توسط استاد مربوطه ارزیابی می شود.
***************
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس سایت مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین
آدرس سایت مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی قزوین
تماس با ما :
آدرس:
شماره تماس با مدیر گروه جراحی:393- داخلی 33790627-028
شماره تماس با منشی   یا کارشناس گروه جراحی ولایت :394-داخلی 33790627-028
شماره تماس با منشی   یا کارشناس گروه جراحی شهیدرجایی :33347005- 028
فاکس بیمارستان ولایت: 33790611-028
فاکس بیمارستان شهیدرجایی: 33320105-028