گروه آموزشی بیهوشی
گروه آموزشی بیهوشی
 
 
اهداف گروه آموزشی بیهوشی
 
 هدف از آموزش رشته تخصصی بیهوشی ، تربیت پزشکان متخصصی است که پس از گذراندن دوره دستیاری ، بر اساس ضوابط مصوب وبا توجه به حیطه ومحدوده عملکرد تعریف شده در اهداف این رشته ، بتواند خدمات تخصصی مناسبی به جامعه ارائه نماید . و دستیار باید در طی دوره دستیاری ، توانایی های لاز را در حیطه های شناختی ، مهارتی و نگرشی تحت نظارت مناسب اعضای هیات علمی در زمینه ارزیابی ، مشاوره و آماده سازی بیماران به منظور بیهوشی وانجام بیهوشی کسب نماید به نحوی که در پایان دوره بتواند به طور مستقل وبه عنوان عضوی موثر از تیم پزشکی در جهت حفظ وارتقای سلامت جامعه عمل نماید .
 
آشنایی با اساتید گروه بیهوشی
 
ردیف

نام و نام خانوادگی

 
مرتبه علمی
عنوان مدرک
رشته تحصیلی
1
مهدی ابتهاج
استادیار
متخصص بیهوشی
بیهوشی
2
دکتر سیامک یعقوبی
دانشیار
 فلوشیب مراقبتهای وی‍ژه
فلوشیب مراقبتهای وی‍ژه
3
دکتر سیده معصومه حسینی ولمی
دانشیار
متخصص بیهوسی
بیهوشی
4
دکتر سیده مرضیه بیگم خضری
دانشیار
متخصص بیهوسی
بیهوشی
5
دکتر سید عباس حسینی جهرمی
دانشیار
متخصص بیهوسی
بیهوشی
6
دکتر حمید کیالها
استادیار
متخصص بیهوسی
بیهوشی
7
دکتر ناهید ناصح
استادیار
فلوشیب فلب ICU
بیهوشی فلوشیب فلب ICU
8
دکتر میترا آذر آسا
 استادیار
فلوشیب فلب ICU
بیهوشی فلوشیب فلب ICU
9
دکتر علی علیزاده
استادیار
متخصص بیهوشی
بیهوشی
10
دکتر معینی 
فلوشیپ اطفال 
متخصص بیهوشی
 بیهوشی
11
دکتر معصومه خانعلیها
 
متخصص بیهوشی
 بیهوشی
12
دکتر علی حاجی باشی
نظام نوین
متخصص بیهوشی
 بیهوشی
13
دکتر الهام طاهایی
طرح
متخصص بیهوشی
 بیهوشی
14
دکترمحمد قاسم  روشنفکر
متخصص بیهوشی
 بیهوشی
15
دکتر غزاله شکیبی
نظانم نوین
متخصص بیهوشی
 بیهوشی
16
دکتر مجید پور فرخ
 
متخصص بیهوشی
 درحال گذراندن دوره Pain
17 دکتر فاطمه فوجی سلیمانی متخصص بیهوشی  بیهوشی
18 دکتر علی  منصوری متخصص بیهوشی  بیهوشی
19 دکتر کامبیز  بروجلی متخصص بیهوشی  بیهوشی
20 دکتر ماهیار صدیقی متخصص بیهوشی  بیهوشی
 
 

معرفی کارشناس

 
نام و نام خانوادگی
مدرک و رشته تحصیلی
وضعیت استخدام
تلفن

شرح وظایف
پروانه جعفری
لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی
رسمی
33790619
شرح وظایف در زیر جدول ذکر شده استمعرفی خدمات
 
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
شرح وظایف
شهاب سیدی
09197411513
شرح وظایف در زیر جدول ذکر شوند
انجام امور مربوط به نظافت
چسباندن اطلاعیه های مربوط به گروه های مختلف
دریافت نامه ار دبیر خانه
انجام پذیرایی در زمان برگزاری امتحانات و مراسم مختلف
 
 
 

برنامه مقیمی متخصصین بیهوشی بیمارستان شهید رجایی وکوثر

فروردین

تیر

مهر

دی

اردیبهشت

مرداد

آبان

بهمن

خرداد

شهریور

آذز

اسفند


*برنامه های روتیشن رزیدنت های بیهوشی در طول دوره های آموزشی 4 ساله
 
  

عناوین برنامه آموزشی دستیاران بیهوشی

 
سال چهار
اورژانس
Pain
جراحی پیچیده
پژوهش
درمانگاه
ارتوپدی
طرح
..........
 
 
 
سال سه
فک و صورت
ENT
توراکس
جراحی قلب
ارتوپدی پیچیده
جراحی پیچیده
ارولوژی
ICU
 
 
 
سال دو
ICU
چشم
زنان
ENT
جراحی پیچیده
ارتوپدی
توراکس
..........
 
 
 
سال اول
جراحی
ارتوپدی
ریه
داخلی قلب
زنان
ENT
...........
..........
 
 
 
 
*برنامه کشیک رزیدنت های بیهوشی به ذیل می باشد .
 
سال چهار : 6 کشیک تا پایان هر ماه
سال سه   :8کشیک تا پایان هر ماه
سال دو   : 10 کشیک تا پایان هر ماه
سال یک :12 کشیک تا پایان هر ماه
در صورت نیاز بخش تعداد کشیک ها قابل تغییر می باشد.
 
برنامه زمانبندی آزمون های دستیاران بیهوشی
 
آزمون دستیاران بیهوشی به دو صورت برگزار می گردد.
- آزمون کتبی
- آزمون OSCE
1- آزمون کتبی درونبخشی :          دیماه
2- آزمون اسکی   OSCE :          اسفند ماه
3- آزمون کتبی درونبخشی:         اردیبهشت ماه
4- آزمون کتبی ارتقاء:                 طبق تقویم دانشگاه
 
 
 
 
با توجه به تغییرات در آیین نامه ارتقاء دستیاران توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم
 
   مجموع نمرات در هر سال 300 نمره می باشد که به شرح زیر محاسبه می شود .
 
الف - ارزیابی رونبخشی           
- رفتار حرفه ای 30 نمره ( مدیر گروه- معاون آموزشی- ارزیابی اساتید )
- OSCE ویک روش نوین دیگر و Logbook 120 نمره
 
ب- آزمون کتبی
-آزمون کتبی دوره ای در طول سال 60 نمره
- آزمون کتبی سالیانه تیرماه           90 نمره  
 
2-محاسبه نمره کتبی ، کف نمره کتبی مجاز ، حداقل نمره کل وحذاقل نمره کل مجاز به شرح زیر می باشد .
 
مقطع ارتقاء
حداقل نمره کتبی نسبت به ملاک مقایسه A
کف نمره کتبی مجاز
حداقل ارزیابی درون  بخشی (از150)
حداقل نمره کل
حداقل نمره مجاز
1به 2
50%
65
26*
105
A+B+15
185
39**
2به3
58%
75
30*
105
A+B+15
195
45**
3به 4
63%
85
34*
105
A+B+15
205
51**

*کف نمره آزمون کتبی دوره ای                  ** کف نمره آزمون کتبی سالیانه ( تیر ماه )
 
3- در صورت عدم کسب حداقل نمره در هر ارتقاء مردودی در نظر گرفته خواهد شد .
4- ارائه پروپوزال برای کلیه دستیاران قبل از ارتقاء سال دوم الزامی است .
5- آزمون پره بورد در تیر ماه به صورت منطقه ای برگزار خواهد شد .
 
  -محتوای آموزشی
 
1-      لازم است محتوای آموزشی برنامه دستیاری رشته بیهوشی ، شامل ارزیابی ، آماده سازی ، مشاوره ، مراقبت هوشبری بر بالین بیمار stand by or monitor anaesthesia  احیاء کارکرد های اندام های تحتانی درد زدایی ، بی حس کردن ، آرامش بخشی ، خواب کردن ، هوشبری ، هوش آوری ، پایش فوری ، آزمایش های فوری پاراکلینکی و مراقبت های ویژه پزشکی ، اخلاق حرفه ای ، پژوهش و مدیریت واحد های مربوط باشد.
 
2- ضروری است این آموزش در برگیرنده موارد زیر باشد :
الف- علوم پایه شامل آناتومی ، فیزیولوژی ، فارماکولوژی ، بیوشیمی و فیزیک از جنبه های مرتبط با کار برد آنها در این رشته
ب- شناخت بیماری های طبی وجراحی در گروه های مختلف سنی ، مرتبط با بیهوشی
پ- اصول Principle هوشبری و هوش آوری در حمایت از بیماردر طی جراحی ، زایمان و یا اعمال تشخیصی – درمانی
ث- اصول اولیه وپیشرفته احیاء و حمایت از زندگی
ت- اصول مراقبت هوشبری بر بالین بیمار بیدار در جریان اقدامات تشخیصی ، درمانی ، جراحی و مامایی
ج- اصول اداره بیماران مبتلا به درد حاد ومزمن
چ- اصول استفاده از امکانات کمک تشخیصی وتفسیر بالینی آنها
ح- اصول مراقبت ویژه پزشکی  
خ- اصول ایمنی حرفه ای
د- اصول اخلاق حرفه ای
ذ- اصول آموزش، پژوهش ومدیریت  
 
 
                               عناوین دروس نظری اختصاصی ضروری
 
*آشنایی با رشته بیهوشی
شامل تاریخچه بیهوشی وتاریخچه
– آشنایی با اصول کلی هوشبری عمومی  
– آشنایی با اصول دستگاه های هوشبری
- آشنایی با پایش مورد استفاده در بیهوشی
– آشنایی با اصول بی حسی ناحیه ای
 
*بیهوشی در جراحی عمومی ساده :
شامل آشنایی با قلمرو فیژیوپاتولوژی بیمارها وفارماکولوژی دارو ها در ارتباط با بیهوشی
– آشنایی با قلمرو فیزیک
– آشنایی با اصول پایه هوشبری عمومی
– آشنایی با اداره راه هوایی
– اصول ارزیابی وتعیین ریسک هوشبری
– اصول آماده سازی وتجویز پیش دارو وانتقال بیمار به اتاق عمل
-آشنایی با آناتومی وفیزیولوژی راه های هوایی
– آشنایی یا فارمولوژی دارو ها
 - اصول القاء هوشبری
– اصول مایع درمانی وعوارض آن
– آشنایی با استقرار بیمار روی اتاق عمل
 
بیهوشی در جراحی استخوان ومفاصل :
-آشنایی با شرح حال ومعاینه فیزیکی در بیماران جراحی استخوان ومفاصل
– اصول درمان خونریزی های حاد وشدید
– آشنایی با اصول فارماکولوژی دارو های موثر برهمودینامیک قلبی – عروقی
– آشنای با اصول آناتومی ستون فقرات واندام ها
– آشنایی با تکنیک های Hemodliution وحفاظت از خون در هنگام عمل جراحی
– آشنایی با شوک ناشی از هیپوولمی – آشنایی با عوارض ناشی از بستن تورنیکه
 
آشنایی با بخش داخلی :
شامل اصول معاینه دستگاه قلب وعروق
- یادگیری اصول گرفتن الکتروکاردیوگرام
– آشنایی با علایم پاراکلینیک ایسکمی حاد وانفارکتوس قلبی
– آشنایی با عوارض ایسکمی وانفارکتوس قلبی وعوامل مساعد کننده
– آشنایی با درمان آریتمی های شایع
– آشنایی با اصول معاینه دستگاه ریوی
– آشنایی با اصول فارمولوژی دارو های ریوی
– آشنایی با اصول تشخیص و اداره بیماران دیابتیک
– آشنایی با اصول تشخیص واداره بیماران مبتلا به اختلات کار آدرنال
– آشنایی با اصول تشخیص واداره بیماران مبتلا به اختلات کار تیروئید
– آشنایی با در اصول تشخیص واداره نارسایی قلبی
– آشنایی با اصول درمانی بیماریهای راه هوایی وپارانشیم ریوی
 
بیهوشی در جراحی چشم :
آشنایی با آناتومی چشم واربیت
– آشنایی با فیزیولوژی چشم
– آشنایی با اثرات سیستمیک دارو های مصرفی در چشم
– آشنایی با ارزیابی وآماده کردن بیماران در جراحی چشم
– آشنایی با عوارض هوش آوری ونحوه کنترل آنها در ارتباط با بیماریهای چشم
– آشنایی با عوارض بلوک های ناحیه ای چشم وروش های مقابله با آن
– آشنایی با چگونگی بیدار شدن از هوشبری
– آشنایی با چگونگی انتخاب روش هوشبری با توجه به نوع عمل وبیماریهای همراه  
بیهوشی در جراحی گوش و گلو بینی :
شامل آشنایی با آناتومی حنجره و راه هوایی
– آشنایی با نحوه لوله گذاری تراشه
– آشنایی باعلائم رادیولوژیک راه هوایی طبیعی و پاتولوژیک
– آشنایی با نحوه با اصول جراحی گوش – گلو و بینی
– آشنایی با چکونگی انتخاب روش مناسب هوشبری
– آشنایی با اصول زمان مناسب برای خارج کردن لوله تراشه بع د از عمل جراحی
– آشنایی با انواع راه هوایی ونحوه ارزیابی –
 
 
بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب :
آشنایی با نوروآناتومی ، جریان خون مغز ، متابولیسم واثرات داروهای هوشبری وسایر دارو ها برجریان و متابولیسم مغز
- آشنایی با نحوه آماده کردن بیمار جراحی مغز واعصاب برای هوشبری
–آشنای با نحوه ارزیابی قبل از عمل وانتخاب روش هوشبری براساس پاتولوژی موجود
– آشنایی با چگونگی انجام پایش در جراحی های مغز واعصاب
– آشنایی با نحوه افزایش فشار خون داخل جمجمه
-آشنایی با چگونگی ایجاد کاهش عمدی فشار خون
- آشنایی با چگونگی ایجاد افزایش عمدی فشار خون
- آشنایی با آناتومی ، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی سیستم اعصاب مرکزی ومحیطی
بیهوشی در جراحی قفسه صدری :
آشنایی فیزیو پاتولوژی بیماریهای ریوی
- آشنایی با فیزیولوژی دستگاه تنفس در حالت تهویه خودبخود وبا سینه باز
-آشنایی با تهویه آپنه ای
– آشنایی با انواع لوله ای دو مجرایی
– آشنایی با روش های هوشبیر در جراحی های میان سینه ای
– آشنایی با عوارض جراحی های قفسه صدری 
بیهوشی در واحد مراقبت های ویژه پزشکی ICU :
-تاریخچه علم مراقبت های ویژه
-آشنایی با اصول مراقبت های ویژه
– آشنایی با اتیولوژی ، فیزیولوژی تشخیص ودر مان نارسایی تنفسی
– اصول درمان با اکسیژن
– آشنایی با اصول فیزیولوژی گردش خون
– اصول تنفس با فشار مثبت
– اصول درمان با آئروسل
– آشنایی با اصول مرطوب سازی هوای تنفسی
– آشنایی با پارامتر های فیزیکی مربوط به راه هوایی وریه
– آشنایی با اصول احیای قلبی ریوی ومغز ومراقبت های پس از آن اصول لوله گذاری دستگاه گوارش
– آشنایی با هموستاز گلوکز در جریان تغذیه کامل وریدی
 – آشنایی با پاکسازی راه هوایی مطمئن در بیماران بحرانی
– آشنایی با اصول خون شریانی
 
بیهوشی در جراحی قلب وعروق
-آشنایی با اصول معاینه فیزیکی بیماران قلبی – عروقی
-آشنایی با فیزیولوژی گردش خون وبیماریهای قلبی –عروقی
-آشنایی با اصول کلی بیهوشی جراحی قلب وعروق
-آشنایی با اصول پایش در جراحی قلب وعروق
-آشنایی با اصول کلی گردش خون برون پیکری
-آشنایی با اصول ایجاد هیپوترمی وعوارض آن 
 
هوشبری در مامایی
-آشنایی با آناتومیک وفیزیولوژیک در دوران بارداری
-آشنایی با فارماکولوژی داروها در دوران بارداری
- آشناییبا بیماریهای همراه بارداری ( آسم ،بیماریهای قلبی ،صرع .........)
- آشنایی با اصول بی دردی در زایمان
- آشنایی با روش انتخاب هوشبری و اداره کردن هوشبری در زن بار دار
- آشنایی با نحوه ارزیابی واحیاء نوزاد
 
 
عناوین مهارتهای عملی ( ضروری )
 
IV Access
برقراری راه هوایی شامل :
- تهویه با ماسک بیهوشی
 – طریقه گذاشتن airway  دهان
 – طریقه گذاشتن air way به طریقه گذاشتن لارنژیال ماسک
 – لوله گذاری داخل تراشه از طریق دهان
- لوله گذاری داخل تراشه ازطریق بینی
- لوله کذاری داخل تراشه از طریق برونکوسکوب فیبراپتیک
– لوله گذاری از طریق تراکئوستوی پرکوتانئوس  (PDT)
 
بلوک های محور عصبی :
– اسپینال آنستژیا
– اسپینال از طریق پارامدین اسپینال به روشTailor
– اپیدورال انستژیال
– اپیدورال لومبار
– اپیدورال انستژیال
– اپیدورال توراسیک
– اپیدورال مداوم کمری و توراسیک از طریق گذاشتن کاتتر کودال بلوک
 
*بلوک های اعصاب محیطی و بلوک های اندام فوقانی :
شامل بلوک شبکه گردنی عمقی
– بلوک شبکه گردنی سطحی
 – بلوک گانگیلیون  ستار ه ای
- بلوک اینفراکلاویکولار
– بلوک آگزیلاری
– بلوک Elbow
– بلوک Wrist شامل رادیال بلوک – اولنار بلوک – مدیان بلوک
- دیژیتال بلوک
-بلوک داخل وریدی ( بیر بلاک )
 
 
 *بلوکهای اندام تحتانی شامل:
– بلوک سیاتیک
– بلوک فمورال
- بلوکهای انجام شده در  ICU :
-بلوک پوپلیته
- بلوک ایلیوانیگوینال
*بلوکهای تنه شامل
 -بلوک بین دنده ای
– انیتراپلورال بلوک
*بلوکهای سر شامل
 سوپرااربیتال بلوک
– اینفراا اربیتال بلوک
– منتال بلوک
– PCA بیدردی با کنترل توسط بیمار
 
ما نیتورینگهای تهاجمی:
- آرتریال لاین : -رادیال – اولنار – براکیال
– دور سالین پدیس
 *CVP- Line
شامل اینترنال جوگولار
– اکسترنال جوگولار
– ساب کلاوین
– فمورال
– آنته کوبیتال   
 
پروسیچرهایICU:
شامل برونکوپی تشخیصی ودرمانی
– تراکئوستومی پرکوتانتوس PDT
 - تراکئوستومی به روش جراحی
 – تنظیم تهویه مصنوعی
– بیدردی به طریق PCA
 – بلوک های بین دنده ای
– اپیدورال مداوم
– اینتراپلورال
 
 
بیهوشی عمومی در :
 - جراحی مغز واعصاب
– کودکان ونوزادان
– زنان
– مامایی
– قلب وعروق
– توراکس
– جراحی عمومی
 – چشم
– گوش حلق بینی
– فک وصورت
– ارولوژی
– ارتوپدی 
 
 
 
 
 
منابع درسی :
 
الف – منابع یا کتب اصلی
 
 
 
 
1-       Millers Anesthesia 
2-       Fink Textbook of CRITICALCARE
3-       Abraham Vincent Kochanek (Pain)
4-       STOELTINGANESTHESIA CO- EXISTING DISEASE
      
 
 ب- مجلات اصلی :
 
1-Anesthesia and Analgesia (Eng)/(R.A) 2009,2010
2- British Journal of Anesthesia /(RA) 2009,2010
 
 
 
 
ارزیابی دستیار
 
الف- روش های ارزیابی (Assessment Methods)
1- سنجش دستیاران حداقل با چهار مورد از روشهای ذیل برای همه گرو ههای مجری ضروری میباشد .
1-1 امتحان کتبی چند جوابی
2-1بررسی لوگ بوک
3-1 DOPS
4-1 برگزاری امتحان به روش آسکی
سهم هر کدام از روشهای فوق با نظر گروه آموزشی تعیین خواهد شد . ولی سهم هیچکدام از رو شهای زیر نبایستی از درصد نمره ارتقای سالیانه بیشتر باشد .
 
2- گروههای آموزشی میتوانند بر اساس امکانات خود از روشهای زیر در سنجش دستیاران استفاده نمایند . ولی سهم این بخش از سنجش نبایستی از 20 در صد نمره سالیانه دستیار بیشتر شود .
1-1امتحان کتبی تشریحی
2-1 DOPS
3-1 امتحان شفاهی
 
ب-دفعات ارزیابی (Periods of Assessments)
کتبی حداقل سالی دوبار ضروری است .
 
 
 
 
 
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس سایت مرکز آموزشی درمانی ولایت قزوین
آدرس سایت مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی قزوین
تماس با ما :
آدرس:
شماره تماس با مدیر گروه جراحی:393- داخلی 33790627-028
شماره تماس با منشی   یا کارشناس گروه جراحی ولایت :394-داخلی 33790627-028
شماره تماس با منشی   یا کارشناس گروه جراحی شهیدرجایی :33347005- 028
فاکس بیمارستان ولایت: 33790611-028
فاکس بیمارستان شهیدرجایی: 33320105-028