ریاست

گروه آموزش داخلی مرکز آموزشی درمانی ولایت

رسالت گروه : 

گروه داخلی مرکز آموزشی درمانی ولایت به عنوان یکی از گروه های بزرگ آموزش بالینی عهده دار تولید ونشرعلم،  حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه درراستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع می باشد . این گروه ماموریت دارد با استفاده از کادر آموزشی مرکب از متخصصین داخلی و فوق تخصص های مربوطه درقالب یک برنامه منظم وهدف دار در یک محیط پویا و باطراوت علمی در کنار ارائه خدمات درمانی مناسب به بیماران به امر آموزش دانشجویان پزشکی ( در مقاطع فیزیوپاتولوژی، بالینی وکارورزی ) و دستیاران داخلی بپردازد ودر عین رعایت حقوق و شان والای بیماران درجهت ایجاد مهارت های علمی و عملی دردانشجویان برای تشخیص ودرمان صحیح بیماری های داخلی گام بردارد . ضمناً این گروه برآن است تا با ایجاد جوی صمیمی علاوه بر امر پژوهش و آموزش دانشجویان برای ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه درزمینه های  آموزشی و پژوهشی تلاش نماید وبه ارائه برنامه های باز آموزی نیز بپردازد .
 

معرفی گروه:

رئیس بخش داخلی : آقای دکتر حمید رضا حداد

 مدیر گروه داخلی : آقای دکتر علی اکبر حاج آقا محمدی

ردیف

اسامی

تخصص

بیمارستان

رتبه علمی

1

دکتر محمد علی زحل

فوق تخصص ریه

ولایت

دانشیار  -  هیات علمی 

2

دکتر فروغ البرزی

فوق تخصص گوارش

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

3

دکتر شهرزاد رحمنی

فوق تخصص روماتولوژی

ولایت

استاد-  هیات علمی 

4

دکتر سیما هاشمی پور

فوق تخصص غدد

ولایت

دانشیار-  هیات علمی 

5

دکتر سپیده حاجیان

فوق تخصص نفرولوژی

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

6

دکتر مهنازعباسی

فوق تخصص روماتولوژی

ولایت

دانشیار-  هیات علمی 

7

دکترمهین  لشگری

فوق تخصص روماتولوژی

ولایت

استادیار - قراردادی

8

دکتر اکرم نوری

فوق تخصص روماتولوژی

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

9

دکتر علی اکبر حاج آقا محمدی

فوق تخصص گوارش

ولایت

دانشیار-  هیات علمی 

10

دکتر آرش میر اولیایی

فوق تخصص گوارش

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

11

دکتر علی زرگر

فوق تخصص گوارش

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

12

دکتر رسول صمیمی

فوق تخصص گوارش

ولایت

استادیار - قراردادی

13

دکتر سعیده پور محمد

متخصص داخلی

ولایت

استادیار  - طرحی

14

دکتر سعیده رضوانی نژاد

متخصص داخلی

 

ولایت

استادیار – طرحی

15

دکتر حمید رضا حداد

فوق تخصص ریه

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

16

دکتر فاطمه معینی نیا

فوق تخصص خون و آنکولوژی

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

17

دکتر  سرخیل

فوق تخصص خون و آنکولوژی

ولایت

استادیار – قرار دادی

18

دکتر علی باستانی

فوق تخصص گوارش

ولایت

استادیار -  هیات علمی 

19 دکتر ملیحه چرخچیان فوق تخصص نفرولوژی ولایت استادیار -  هیات علمی 
20 دکتر آرش کردی فوق تخصص نفرولوژی ولایت استادیار -  هیات علمی 
21 دکتر ولی اله  چگینی فوق تخصص نفرولوژی ولایت استادیار -  هیات علمی 
22 دکتر محمود علی کشاورز فوق تخصص غدد ولایت استادیار -  هیات علمی
23 دکتر یزدان  ظفری فوق تخصص آنکولوژی ولایت استادیار -  هیات علمی
24 دکتر ثابت  نعمت اله متخصص عفونی ولایت طرحی 
25 دکتر کریم  اسکندری متخصص  داخلی ولایت طرحی 
26 دکتر  رضا هدایتی یعقوبی متخصص  داخلی ولایت طرحی 

شرح وظایف دستیاران داخلی مرکز آموزشی درمانی ولایت  


شرح وظایف استاجرهای داخلی مرکز آموزشی درمانی ولایت


شرح وظایف دستیاران بخش ریه


شرح وظایف اینترن های بخش ریه


برنامه آنکالی پزشکان متخصص داخلی ولایت سال 1394

فروردین تیر مهر    دی    
اردیبهشت مرداد آبان بهمن   
خرداد شهریور آذر اسفند

لیست آنکالی  آندوسکوپی پزشکان داخلی ولایت -سال1394

فروردین تیر مهر    دی    
اردیبهشت مرداد آبان بهمن   
خرداد شهریور آذر اسفند

فروردین تیر مهر    دی    
اردیبهشت مرداد آبان بهمن   
خرداد شهریور آذر اسفند

برنامه آنکالی پزشکان متخصص قلب بیمارستان ولایت -سال1394

 
فروردین تیر مهر    دی    
اردیبهشت مرداد آبان بهمن   
خرداد شهریور آذر اسفند

لیست کشیک  رزیدنت های داخلی -سال 94

 
فروردین تیر مهر    دی    
اردیبهشت مرداد آبان بهمن   
خرداد شهریور آذر اسفند

اسامی پزشکان شاغل در بیمارستان ولایت

کارشناس آموزش گروه داخلی:
سرکارخانم فاطمه شاهسونی

تماس با کارشناس گروه 02833790620 داخلی 337