اخبار اسلایدی
برگزاری سمینار آموزشی خطاهای دارویی در مرکز آموزشی درمانی ولایت

1396/6/6 دوشنبه

 
سمینار آموزشی خطاهای دارویی در مرکز آموزشی – درمانی ولایت برگزار شد
 
این سمینار با موضوع سلامت و ایمنی جامعه و بیماران و خطاهای دارویی در مرکز آموزشی درمانی ولایت برگزار شد دکتر نرگس ربانی کارشناس آموزش وتحقیقات معاونت غذا ودارو بیان نمود امروزه با رو به افزایش بودن خطا های دارویی که این مسئله در بیماران بستری در بیمارستان فراوانی بیشتری دارد و نکته مهم آن است که این خطاها قابل پیشگیری بوده و کادر درمانی با رعایت اصول صحیح دارو دهی و با به کار بردن دقت در انجام امور می توانند در کاهش این خطاها نقش به سزایی ایفا کنند. در واقع تلاش ما بر این است که زمانی که خطا رخ می دهد تا حد امکان از رسیدن آن به بیمار جلوگیری نماییم و تا حد امکان از شدت آسیب ایجاد شده توسط آن برای بیمار بکاهیم.

ایشان عنوان نمود نقطه طلایی در درمان بیماران، رسیدن به درمان دارویی با بالاترین اثربخشی و در عین حال کمترین عوارض جانبی می باشد.