اخبار اسلایدی
به مناسبت روز کارمند از کارمندان مرکزآموزشی درمانی ولایت تقدیرشد

1396/6/7 سه‌شنبه

 
روز چهارم شهریور 1396نشست دوستانه دکتر علی اکبر کرمی و محمدهاشم کیایی رئیس و مدیر مرکز به مناسبت روز کارمند با کارمندان تشکیل شد در این نشست ضمن تقدیر از کارمندان مرکز، پیشنهادات و نظرات آنها برای بهبود عملکرد مجموعه ارائه شد.