اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید و گروه های پزشکی در مرکز آموزشی درمانی ولایت

1396/6/8 چهارشنبهکارگاه توانمند سازی اساتید و گروه های پزشکی در مرکز آموزشی درمانی ولایت برگزار شد

 
 
روز ششم شهریور 1396کارگاه توانمند سازی اساتید با حضور خانم دکتر یزدی مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وگروه های پزشکی واساتید رشته های مختلف برگزار شد. دراین نشست به بررسی نحوه ارزیابی دانشجویان و طراحی سوالات در آزمون مقاطع مختلف تحصیلی پرداخته شد و شیوه  جدید طراحی سوالات آزمون بر اساس تازه ترین رفرنس ها و مراجع علمی تشریح گردید. ضمناً اسلاید مربوط به کارگاه در سایت مرکز آموزشی درمانی ولایت بخش معاونت آموزشی قرار گرفت.ادامه این سلسه کارگاهها در روزهای دوشنبه مورخ 13و 20شهریور مرکز آموزشی درمانی ولایت برگزار می شود.