اخبار اسلایدی
بیست و ششمین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه

1396/7/6 پنجشنبهمهلت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 15 لغایت 30 مهر ماه 96 می باشد و دانشجویان می توانند در تاریخ مذکور به آدرس سایت www.nemooneh.saorg.ir  مراجعه نمایند