اخبار اسلایدی
برگزاری کلاس آموزشی اورژانس هوایی با موضوع کد 350 در مرکز ولایت

1396/7/6 پنجشنبه


روز چهارم مهر ماه 1396پس از ابلاغ دستورالعمل کد
350 (اورژانس هوایی) جهت آشناسازی و هماهنگی بیشتر افراد مرتبط با این موضوع، کلاس آموزشی با حضور علی فخار سلیمانی مدیر EOC و کارشناسان مربوطه در مرکز آموزشی درمانی ولایت برگزار گردید. علی فخار سلیمانی به تبیین و تشریح نقش و جایگاه سوپروایزران و تیم امنیتی در کد 350 پرداختند و شرح وظایف اعضاء و برنامه های آتی مرکز هدایت عملیات بحران در زمینه اورژانس هوایی به اطلاع همکاران رسانیده شد. در این جلسه لیلا سحرخیز مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزران، سرپرستار اورژانس، مسئول حراست و مرکز و سرپرستار اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی حضور داشتند.