اخبار اسلایدی
تغییر و تحول در حوزه مدیریت مرکز آموزشی درمانی ولایت

1397/5/22 دوشنبه

روز 21 مرداد 1397 آقای دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغ های جداگانه ای، مدیران مرکز آموزشی درمانی ولایت و شهید رجایی را تعویض نمودند. آقای محمدهاشم کیایی، مدیر مرکز آموزشی درمانی ولایت، عهده دار مدیریت مرکز آموزشی  درمانی بوعلی سینا شدند. و آقای محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی، عهده دار مدیریت مرکز آموزشی درمانی ولایت شدند. با آرزوی سلامتی و بهروزی برای هر دو عزیز بزرگوار موفقیتشان را از خداوند متعال خواهانیم.