اخبار اسلایدی
عید غدیر خم گرامی باد
    شب عید امام المتقین است                    غدیر خم کمال و ذات دین است

به نامش می خورم سوگند حیدر               ستون آسمانها و زمین است