اخبار اسلایدی
مراسم یادبود مرحوم آقای میر یعقوب رضوی و فرزند آقای امان اله زمانی

مراسم یادبود همکار عزیزمان مرحوم میر یعقوب رضوی کارشناس آزمایشگاه و فرزند آقای امان اله زمانی همکار بخش اورژانس مرکز روز دوشنبه تاریخ 1397/07/09 از ساعت 10 الی 11 در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار خواهد شد