اخبار اسلایدی
تبریک روز آتش نشان توسط پرسنل بیمارستان ولایت
در روز هفتم مهرماه به مناسبت روز آتش نشان دکتر علی اکبر کرمی رییس و محسن ادهمی مدیر مرکز، پرسنل پرستاری و انتظامات مرکز جهت تبریک روز آتش نشان به پایگاه آتش نشانی مینودر رفتند و به مناسبت همین روز از پرسنل آن مرکز تقدیر و تشکر بعمل آوردند