اخبار اسلایدی
تور توجیهی آشنایی برای دستیاران ورودی جدید در مرکز آموزشی و درمانی ولایت قزوین
روز دهم مهر 1397 با حضور دکتر علی اکبر کرمی، رییس مرکز آموزشی - درمانی ولایت قزوین و دکتر سپیده حاجیان، معاون آموزشی و پژوهشی ایشان، تور توجیهی – آشنایی برای دستیاران ورودی جدید در این مرکز برگزار شد. این برنامه با حضور کادر اداری و آموزشی مرکز برگزار شد و ابتدا در نشستی، رییس مرکز در مورد ارتباط حرفه ای و موثر با گیرندگان خدمت، اهمیت ارائه نکات آموزشی به گیرندگان خدمت، مسؤولیت پذیری در مقابل بیماران و  شرح وظایف دستیاران، سخن گفت.