اخبار اسلایدی
نود و یکمین جلسه کمیته « کام» در مرکز آموزشی درمانی ولایت انجام شد

روز 11 تیر ماه 1397 نودو یکمین جلسه کمیته کام با حضور دکتر علی اکبر کرمی رییس و محسن ادهمی مدیر مرکز، مسئولین بخش ها و واحد ها تشکیل شد. دستور جلسه بررسی مشکلات سرپرستاران بود. در این جلسه ابتدا مدیر مرکز در رابطه با مستقل شدن بیمارستان و اهمیت درآمد زایی بخشها توضیحاتی را بیان نمودند. در ادامه جلسه هر یک از سرپرستاران مشکلات بخش خود را بیان نمودند.