اخبار اسلایدی
نشست انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران واستان در خصوص راه اندازی بخش پیوند کلیه در مرکز آموزشی درمانی ولایت
 

روز ششم آذر ماه 1397 نشست مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران واستان قزوین و پیشکسوتان خیر استان با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین، دکتر منوچر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اعضای هیئت عامل مرکز مستقل ولایت در خصوص راه اندازی بخش پیوند کلیه در مرکزآموزشی درمانی مستقل ولایت برگزار شد. دکترعلی اکبر کرمی مدیر عامل مرکر آموزشی درمانی مستقل ولایت عنوان کرد با اشاره به نقش موثر خیرین در حوزه درمان گفت: طولانی شدن پروژه های درمانی موجب چندین برابر شدن هزینه ها خواهد شد و این می طلبد خیرین محترم خود وارد کار شده و منتظر بودجه های دولتی نباشند. وی با اشاره به طولانی شدن پروژه رادیوتراپی استان افزود اگر خیرین ورود جدی پیدا می کردنند و هر قزوینی تنها ماهی هزار تومان پرداخت می کرد این پروژه سه سال پیش به پایان رسیده بود و ما متحمل هزینه های چندین برابری نمی شدیم. ایشان افزود: بخش پیوند کلیه با همت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی به زودی در این مرکز راه اندازی خواهد شد. در حاشیه این جلسه سرکار خانم فاطمه اشدری، مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ضمن اشاره به آمار قریب به 450 نفری بیماران دیالیزی استان قزوین گفت: طبق پیگیری های انجمن بیماران کلیوی استان و  با همت خیرین بزرگوار و حمایت های دانشگاه علوم پزشکی و مدیر عامل مرکز ولایت بخش ویژه پیوند کلیه در آینده نزدیک در این مرکز راه اندازی خواهد شد. خانم اشدری اذغان داشت: راه اندازی این بخش علاوه بر کاستن از درد و رنج بیماران تاًثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه های دولت و خود بیمار خواهد بود.