اخبار اسلایدی
قدمی دیگر تا راه اندازی پروژه های مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

روز دهم آذر ماه 1397 دکتر معصومی فر جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران توسعه  از پروژه رادیوتراپی و غربالگری مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت بازدید بعمل آوردند.