اخبار اسلایدی
قدمی دیگر تا راه اندازی پروژه رادیوتراپی و غربالگری مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

روز26 آذر ماه 1397 دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی، دکتر معصومی فر جانشین توسعه مدیریت و منابع و دکتر کاظمی فر معاون درمان دانشگاه از پروژه رادیو تراپی، غربالگری و درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دکتر منوچهر مهرام بر هرچه سریعتر در راه اندازی پروژهای مذکور تا دهه مبارک فجر تاکید نمودند.