اخبار
اعتبار بخشی آموزشی، در مرکز آموزشی درمانی ولایت توسط ارزیابان وزارت بهداشت انجام شد

1396/2/11 دوشنبه

روز شنبه نهم اردیبهشت 1396 اعتبار بخشی آموزشی بر مبنای اجرای برنامه های تحول و نوآوری در علوم پزشکی و اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مراکز آموزشی درمانی ولایت و قدس دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورد ارزیابی تیم منتخب وزارت بهداشت قرار گرفت. تیم بازدید کننده بعد از اتمام نشست اولیه از مراکز آموزشی مهارت بالینی دانشگاه بازدید کردند سپس در مراکز آموزشی درمانی ولایت حضور یافتند واز نزدیک به ارزیابی مستندات آموزشی، از مکانهای آموزشی، پاویونها، کتابخانه و کلاس های آموزشی بازدید بعمل آوردند و سپس به مصاحبه با معاون آموزشی مرکز دکتر مهناز عباسی و جمعی از فراگیران پرداختند در پایان بازدید در نشست مجددی به سئوالات ارزیابان توسط مسئولان دانشگاه پاسخ داده شده و نقاط قوت و ضعف مورد بازنگری قرار گرفت نتایج این ارزیابی ها در آینده نزدیک توسط وزارت بهداشت به دانشگاه اعلام خواهد شد.