اخبار
بزرگداشت روز جهانی کارگر در مرکز آموزشی درمانی ولایت از طرف هیأت رییسه مرکز ولایت

1396/2/16 شنبه

روز 13 اردیبهشت 1396 در مراسمی از پرسنل زحمتکش خدمات مرکز با حضور جناب آقای دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آقای دکتر عبداله کشاورز مدیر درمان وهمچنین آقای طاهرمشایخ مدیر حراست دانشگاه، آقای دکتر علی اکبر کرمی رئیس و آقای محمدهاشم کیایی مدیر مرکز و همچنین اساتید محترم مرکز برگزار شد. دکتر منوچهر مهرام با سخنرانی خود از زحمات پرسنل مرکز تقدیر و تشکر نمود و پایان مراسم از تمامی همکاران با اهداء جوائز تجلیل شد.