اخبار
هفته معلم به تمامی اساتید محترم مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت مبارک باد.

1399/2/15 دوشنبه

معلم، باغبان صبور بوستان دانش است
معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد
تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند
این هفته  را به تمامی اساتید محترم مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت تبریک می گوییم.
.
💐روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت