اخبار
برنامه آموزشی پیشگیری از اعتیاد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر درمرکز آموزشی درمانی ولایت

1399/4/28 شنبه

برنامه آموزشی پیشگیری از اعتیاد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر درمرکز آموزشی درمانی ولایت

روز 24 تیر ماه 1399به مناسبت آغاز هفته مبارزه با مواد مخدربرنامه آموزشی در درمانگاه مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت برگزار شد. در این برنامه  آموزشی مفاهیم اعتیاد به مراجعین درمانگاه، اختلالات روانی مرتبط و عوامل اجتماعی، خانوادگی موثر برایجاد اعتیاد و همچنین روشهای تربیتی جوانان و نوجوانان در خصوص پیگیری از اعتیاد همراه با نمایش در تلویزیون و ارائه پمفلت به مراجعین انجام شد .

خبر: سید مهدی موسوی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر