اطلاعیه
برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در مرکز آموزشی درمانی ولایت

مهم‌ترین شیوه برای پیشگیری  حوادث ارائه برنامه‌های آموزشی است و به منظور بالابردن سطح آموزشی کارکنان در مواقع خاص بیشترین نقش را در زمینه مدیریت بحران ایفا می کنند یک دوره آموزشی عملیاتی اطفاء حریق بصورت تئوری و عملی برگزار گردید