داخلی زنان

بخش بستری داخلی زنان

 

محل استقرار و فضای بخش: این بخش در طبقه چهارم بیمارستان واقع و دارای 32 تخت بستری فعال که شامل 31 تخت عادی ( 28 تخت در اتاق عمومی و 3تخت در اتاق خصوصی ) و یک تخت ایزوله می باشد .

 

کارکنان بخش:

کارکنان بخش

تخصص یا سابقه

رییس بخش

جناب آقای دکتر صمیمی (فوق تخصص گوارش)

سرپرستار بخش

سرکار خانم سومن کریمی (کارشناس پرستاری)در حال حاضر بیماران در سرویسهای ریه ، گوارش ، روماتولوژی، در این بخش بستری و مراقبت می شوند .

امکانات و تجهیزات: ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود  دستگاه مانیتور پرتابل  دستگاه ECG و  دستگاه DC شوک و  دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، تلفن ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .

تماس با بخش:جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 5481-5480 را بگیرید .