داخلی سه

 

بخش داخلی 3


محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه پنجم بیمارستان واقع و دارای 31 تخت بستری فعال که شامل 28تخت عادی و 2تخت در اتاقهای خصوصی و 1 تخت ایزوله می باشد .
رئیس بخش: آقای دکتر یزدان ظفری فوق تخصص خون و سرطان، استادیار تمام وقت جغرافیایی
سرپرستار بخش: خانم رقیه یوسف پور کارشناس پرستاری امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود  دستگاه مانیتور پرتابل، دستگاه ترالی اورژانس،  دستگاه ECG و  دستگاه DC شوک و دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، تلفن ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .
تماس با بخش :
جهت برقراری ارتباط با بخش می توانید از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) با داخلی 5451-5450 تماس بگیرید .