بازتوانی
 
بازتوانی قلبی و ریوی
محل استقرار و فضای فیزیکی : بازتوانی قلبی ریوی بیمارستان ولایت در طبقه زیر زمین ودر مجاورت بخش فیزیوتراپی و رادیولوژی قرار دارد ودر حال ارائه خدمات به بیماران سرپایی با معرفی پزشک می باشد.
طبق تعریف انجمن بازتوانی قلبی وریوی امریکا بازتوانی اشاره به مداخلات هماهنگ و چند رویه داردکه برای بهینه سازی کارکرد فیزیکی وروانشناختی واجتماعی بیمار فلبی طراحی شده اند وعلاوه بر این ، هدف از این مداخلات پایدار نمودن و کند کردن یا حتی معکوس نمودن روند زمینه ای آترواسکلروز و کاهش مرگ و میر است.بازتوانی در بیماری هایی ازجمله بیماری آترو اسکروتیک شریان کرونری،انفارکتوس میوکارد،جراحی بای پس شریان کرونری،آنژین صدری پایدار،نارسایی احتقانی قلب،جراحی دریچه قلب،پیوند قلب توصیه می شود.
بیماران سرپایی با نسخه پزشک متخصص قلب وعروق و جراح قلب ومتخصص ریه مراجعه می نمایند و بعد از ویزیت توسط پزشک متخصص طب فیزیک وتایید دفتر چه بیمه توسط مامور بیمه پذیرش می شوند.
معرفی واحد بازتوانی: بازتوانی قلبی و ریوی برای بیماران در یک محیط آرام با موسیقی ملایم ودر حضور پزشک مسئول و پرستار آموزش دیده انجام می شود.بیماران در حین بازتوانی تحت مانیتورینگ قلبی قرار گرفته و قبل و بعد از هر مرحله علائم حیاتی کنترل می شود و در صورت بروز هر نوع مشکل ازجمله آریتمی های قلبی بازتوانی متوقف و بیمار توسط پزشک مسئول و پزشک فلب ویزیت می شود.بیماران در طی جلسات بازتوانی توسط مشاور تغذیه وروانشناس ویزیت می شوند.
تجهیزات بخش:سیستم نرم افزار بازتوانی،دو عدد دستگاه تردمیل ویک عدد دوچرخه،ترالی اورژانس ،ساکشن پرتابل ،اکسیزن سانترال و کپسول اکسیژن پرتابل و تخت CPR می باشد.
پرسنل بخش: پزشک مسئول بازتوانی :آقای دکتر مغاری متخصص طب فیزیک
            پرستار بازتوانی:خانم زهرا آقایی حسین آبادی کارشناس پرستاری
تماس با بخش :جهت تماس با بخش می توان روزهای زوج از ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر با شماره بیمارستان(33790623) وداخلی 752 شماره گیری بفرمایید.