اخبار کتابخانه

- جهت استفاده از رایانه های مستقر در سالن مطالعه، اشتراک گذاری یا انتقال و چاپ فایلها به دستورالعمل های نصب شده بالای هر دستگاه مراجعه شود.

            - اتصال به شبکه از طریق WIFI در این کتابخانه امکانپذیر است.

 

اخبار تازه کتابخانه 


 

*معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تأکید کرد: ممنوعیت چاپ پایان‌نامه‌ها؛ زمینه‌ساز کاهش وابستگی کشور به ارز در شرایط تحریم

*سمینار اورژانس هوایی در آمفی تئاتر مرکز برگزار شد.سمینار تازه های جستجو در بانک های اطلاعاتی در تاریخ 98/07/16 در مرکز آموزشی درمانی ولایت برگزار خواهد شد.

https://www.isna.ir/news/98041608380/

 

اخبار آبانماه

*خریداری و تحویل کتابهای پرستاری مورد نیاز بخشها
 

اخبار آذرماه

*نیازسنجی و اقدام به خرید کتابهای مورد نیاز درمانگاه ناباروری)
 

اخبار دی ماه

*ترجمه هاریسون 2018 رسید.

*دانلود text هاریسون 2018 در لینک زیر:

https://extern.ir/book/harrisons-principles-internal-medicine/