اخبار اسلایدی
نشست هماهنگی تجهیز مرکز رادیوتراپی استان قزوین
نشست هماهنگی تجهیز مرکز رادیوتراپی مرکز آوزشی درمانی ولایت با حضور دکتر مهرام رئیس دانشگاه ،دکتر قرائتی مشاور فیزیک پروژه ،دکتر کرمی مدیر عامل و روسای بخش های انستیتو کانسر و بخش فیزیک رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دو تن از متخصصان رادیو تراپی دانشگاه روز 23 اردیبهشت 98 در دفتر مدیر عامل مرکز برگزار شد.
در این نشست پیرامون تجهیز مرکز ، تامین و آموزش نیروی انسانی و زمان بندی ورود تجهیزات به کشور وسپس استان قزوین ،تعداد و نوع شتاب دهنده ها بحث و تبادل نظر شد.