اخبار اسلایدی
بازدید دکتر نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه از مرکز

بازدید دکتر نامدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر بابایی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه به همراه جناب آقای عمویی معاون مرکز و سرکار خانم اکبرشاهی مدیر پرستاری از بخش های مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت و تقدیر از مدافعان سلامت مرکز