اخبار اسلایدی
بازدید جناب آقای حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین از مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

بازدید جناب آقای حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین به همراه جناب آقای دکتر نامدار سرپرست دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت