اخبار اسلایدی
برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی در مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت
برگزاری جشن روز علوم آزمایشگاهی در مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت و تقدیر جناب آقای عمویی معاون مرکز از تلاشگران بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت .
📸روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت