اخبار اسلایدی
سومین دستگاه اکسیژن ساز سیّار، در مرکز آموزشی و درمانی مستقل ولایت راه اندازی شد.
سومین دستگاه اکسیژن ساز سیّار، در مرکز آموزشی و درمانی مستقل ولایت راه اندازی شد
روز یکم اردیبهشت 1399 سومین دستگاه اکسیژن ساز سیّار که توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین خریداری شده بود، در مرکز آموزشی و درمانی مستقل ولایت راه اندازی شد.
سعید عمویی، معاون اجرایی این مرکز در این رابطه گفت: این دستگاه به مبلغ 21 میلیارد ریال، توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین خریداری شد که دارای کانتینر با کلیه امکانات و با ظرفیت 616 لیتر در دقیقه است و وارد مدار بیمارستان شده است.
به گفته این مقام مسؤول، دستگاه اکسیژن ساز، واسطه هایی هستند که هوای محیط را از نیتروژن و گازهای دیگر جذب می کنند و با بازگردانی نیتروژن، اکسیژن خالص به بیمار می دهد. عمویی افزود: این دستگاه، تنها راه فراهم ساختن گاز استنشاقی برای بیماران بیمارستانی است.