اخبار اسلایدی
گامی دیگر جهت راه اندازی رادیوتراپی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

گامی دیگر جهت راه اندازی رادیوتراپی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

روز نهم تیرماه 1399جلسه ای با حضور دکترمحمد علی معصومی فر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و در مورد کارهای پایانی و رفع نواقص بخش رادیوتراپی تشکیل شد. در این جلسه مسئولین واحد های مالی، دفترفنی، تدارکات و انفورماتیک دانشگاه حضور داشتند.

دکتر معصومی فر گفت : پروژه ساخت و راه اندازی ساختمان بخش رادیوتراپی تا 97 درصد به اتمام رسیده تا دانشگاه بتواند تا ماه جاری نسبت به نصب دستگاه را در این مرکز راه اندازی کند و همچنین افزودند در طول یک هفه باید تمام ایرادات و نواقص ساختمانی و تجهیزاتی جهت راه اندازی اولین دستگاه رادیوتراپی برطرف گردد.

خبر: سید مهدی موسوی