اخبار اسلایدی
برگزاری مسابقات احکام نماز در مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

برگزاری مسابقات احکام نماز در مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

روزچهارشنبه 11 تیر ماه 1399 همایشی با حضور حجت السلام و المسلمین حاج آقا حیدری نماینده ولی فقیه در دانشگاه و سعید عمویی مدیریت مرکز وحاج آقا موسوی پیش نماز مرکزو پرسنل بیمارستان، جهت قرعه کشی جوایز مسابقات احکام نماز و اهدا جوائز مربوط به ماه مبارک رمضان برگزار شد.

در این همایش حاج آقای حیدری در مورد اهمیت جایگاه نمازو همچنین دهه کرامت و مقام شامخ حضرت معصومه {س} و امام رضا {ع}  بیاناتی داشته و درآخر همایش به قید قرعه به چهارده نفر از از شرکت کننده گان در مسابقه به نیت چهارده معصوم  کارت هدیه و مابقی شرکت کنندگان لوح تقدیر از طرف مدیریت مرکز اهداء شد .     

خبر: سید مهدی موسوی