اخبار
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مراکز درمان ناباروری قزوین

1397/9/17 شنبه

دکتر بتول حسین‌رشیدی و حوریه اصلانی، کارشناسان اداره درمان ناباروری مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از پروژه‌ی راه‌اندازی اولین مرکز دولتی درمان ناباروری استان قزوین، مستقر در مرکز آموزشی - درمانی مستقل ولایت بازدید کردند. دکتر زهرا رجبی مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در همین خصوص گفت: کارشناسان وزارتی، حین بازدید از محل پروژه در دست راه اندازی مرکز درمان ناباروری، از فضای فیزیکی و تجهیزات مهیا شده برای آن، ابراز رضایت داشتند و بر راه اندازی و بهره برداری از این مرکز در آینده ای نزدیک تاکید کردند. گفتنی است، این بازدید روز 12 آذر 1397 با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و رییس و مدیر مرکز آموزشی - درمانی مسقل ولایت انجام شد و در پایان، در نشستی مقرر شد با توجه به احداث و تکمیل ساختمان و تجهیز بخش ناباروری، در آینده نزدیک، پروژه مرکز نازایی افتتاح شود.