اخبار
نشست هماهنگی تجهیز مرکز رادیوتراپی استان قزوین

1398/2/26 پنجشنبه

نشست هماهنگی تجهیز مرکز رادیوتراپی مرکز آوزشی درمانی ولایت با حضور دکتر مهرام رئیس دانشگاه ،دکتر قرائتی مشاور فیزیک پروژه ،دکتر کرمی مدیر عامل و روسای بخش های انستیتو کانسر و بخش فیزیک رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دو تن از متخصصان رادیو تراپی دانشگاه روز 23 اردیبهشت 98 در دفتر مدیر عامل مرکز برگزار شد.
در این نشست پیرامون تجهیز مرکز ، تامین و آموزش نیروی انسانی و زمان بندی ورود تجهیزات به کشور وسپس استان قزوین ،تعداد و نوع شتاب دهنده ها بحث و تبادل نظر شد.