اطلاعیه
زمان ملاقات حضوری با رییس و مدیر بیمارستان ولایت
روز و ساعت ملاقات حضوری با رییس مرکز ولایت چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر می باشد

روز و ساعت ملاقات حضوری با مدیر مرکز ولایت همه روزه از ساعت 14:30 الی 15:30 ظهر می باشد