اطلاعیه
نشست هم اندیشی پزشکان داخلی هیئت علمی مرکزآموزشی درمانی مستقل ولایت

روز یازدهم آذر ماه 1397 نشست هم اندیشی پزشکان داخلی به جهت رفع مشکلات موجود در دفتر ریاست مرکز تبادل نظر کردند و مشکلات و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت.