آی سی یو
بخش ICU
 
محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه دوم بیمارستان واقع و دارای 14 تخت فعال که یک  تخت آن در اتاق ایزوله می باشد .
 
رئیس بخش: دکتر حمید کیالها متخصص بیهوشی 
سرپرستار بخش : خانم ارفعی کارشناس پرستاری
.
 در حال حاضر بیماران در سرویسهای جراحی و داخلی ، ارولوژی ،قلب و جنرال با مشکلات تنفسی و کاهش سطح هوشیاری وهمچنین بیمارانی با شرایط خاص جهت پیشگیری از بروز عوارض ویا پیشرفت بیماری در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
 
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود  تخت آی سی یوفعال بهمراه دستگاه مانیتور دیواری ، دستگاه ونتیلاتور ودستگاه پمپ سرنگ ودستگاه پمپ سرم  دستگاه بای پپ ودستگاه پمپ خون و دستگاه نبولایزر و دستگاه رادیولوژی پرتابل  دستگاه ECG و  دستگاه DC شوک و  دستگاه ساکشن پرتابل و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و  ... می باشد .
 
مقررات خاص بخش:  ساعت ملاقات از ساعت 12:00 تا ساعت 12:30 می باشد . در جهت کاهش انتقال عفونت و حفظ آرامش بیمار و بخش ، برای ملاقات هر بیمار تنها دو نفر از بستگان نزدیک اجازه ورود به بخش را دارند . ملاقاعات کنندگان محترم حین ملاقات سکوت لازم رارعایت کرده و از تلفن همراه استفاده نکنند همچنین در این بخش بیمار مجاز به استفاده از تلفن همراه نمی باشد. همراه بیمار در اسرع وقت دفترچه بیمه بیمار به ایستگاه پرستاری تحویل دهد.  
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 5432-5431 را بگیرید .