تصویربرداری


تصویربرداری
محل استقرار و فضای فیزیکی:
تصویربرداری در طبقه زیر زمین بیمارستان واقع گردیده و ودارای بخش سی تی اسکن ،ام آر آی ،سونوگرافی ،ماموگرافی

ورادیولوژی
جهت ارائه خدمات به بیماران میباشد.
کارکنان بخش :
مسئول فنی تصویربرداری سرکارخانم  دکتر پری هاشمی متخصص رادیولوژی

سوپروایزر تصویربرداری انعام اله شاه محمدی دارای 23 سال سابقه کار

همچنین این واحد دارای 25نفر کارشاس ،3نفر منشی و2نفر نیروی خدمات می باشد که به صورت شبانه روزی به بیماران بستری

وسرپایی خدمات رسانی می کنند.
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توانید از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن مستقیم ( 33790643) و یا شماره تلفنهای بیمارستان

( 33790628-33790625)  داخلی 775 -776-762 تماس حاصل فرمایید