راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین

 

1- اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان ولایت

ج: بر روی لینک "سازمانهای طرف قرارداد" کلیک کنید.

2- نحوه ارائه معرفینامه بیمه به بیمارستان

ج: ب ارائه کپی برابر با اصل برگ دستور بستری پزشک و کپی صفحه اول دفتر چه بیمه که باید به بیمه طرف قرارداد ارائه و معرفینامه را از سازمان بیمه گر دریافت و به بیمارستان تا قبل از زمان ترخیص بیمار ارائه داد.

3- چگونگی پرداخت هزینه به بیماران از سوی بیمه ها

ج: با مراجعه به دفاتر مرکزی سازمانهای بیمه گر از سقف تعهدات و میزان فرانشیز که باید توسط بیمار پرداخت شود اطلاع کسب کرد.

4- نحوه بیمه شدن بیمار قبل از اعمال جراحی و پذیرش

ج: با مراجعه به دفاتر بیمه خدمات درمانی

5- پرسش در مورد محل بستری بیماران در بیمارستان

ج: با مراجعه به پذیرش بیمارستان واقع در طبقه هم کف و کسب اطلاع از بخش مورد نظر.

6- پرسش در مورد حضور یا عدم حضور بیمار در بیمارستان

ج: اطلاع در مورد بیمار و محل بستری را میتوان از روابط عمومی واقع در طبقه هم کف پرسید.

7- پرسش در مورد محل بخشها

ج: با مراجعه به واحد اطلاعات و یا انتظامات می توان از محل قرار گیری بخشها اطلاع کسب نمود.

8. دفترچه های بیمه روستایی در چه مواردی نیاز به کد ارجاع دارند؟

ج: چنانچه بیماری با دفترچه بیمه روستایی به طور سرپایی مراجعه نماید با حتما "کد ارجاع از پزشک عمومی ارجاع دهند ه ،در دفترچه بیمار باشد در غیر این صورت هزینه های درمان به طور آزاد باید پرداخت شود . اگر بیماری با دفتر چه بیمه روستایی به اورژانس مراجعه نماید جهت بستری نیازی به کد ارجاع ندارد و بستری بدون کد ارجاع بلا مانع است .در ضمن هیچ پزشکی در بیمارستان نمی تواند در دفترچه بیمه روستایی کد ارجاع بزند

9. آیا در صورت بستری در بیمارستان می توان تحت نظر پزشک متخصص خود بود ؟

ج: چنانچه پزشک متخصص بیمار در لیست پزشکان بیمارستان باشد و خود پزشک، بیمار را جهت بستری به بیمارستان ارجاع دهد بیمار در مدت بستری تحت نظر پزشک متخصص خود خواهد بود در غیر اینصورت بیمار تحت نظر پزشک کشیک هر روز بستری و تحت درمان قرار خواهد گرفت ((این مورد جهت بیماران بخش الکتیو می باشد )).

10. آیا بیمارستان درمانگاه تخصصی دارد؟

ج: بر روی لینک "درمانگاه" کلیک کنید.
11. آیا خدمات مدد کاری در بیمارستان انجام می شود ؟

ج: واحد مددکاری همه روزه در شیفت صبح فعال می باشد که اغلب موارد بیماران شیمی درمانی را تحت پوشش قرار می دهد .

12. در چه مواردی بیماران بستری می توانند همراه داشته باشند ؟

ج: در بخشهای ویژه مانند ICU وCCU نمی توانند همراه داشته باشند .در بخشهای جراحی بیماران می توانند همراه داشته باشند در بخش الکتیو هم ممانعتی برای ماندن همراه نیست .

13. خدمات رادیو لوژی و آزمایشگاه بیمارستان چگونه انجام می شود ؟

ج: رادیو لوژی همه روزه در شیفت صبح فعال می باشد و نوبت دهی به صورت حضوری می باشد .

سونوگرافی همه روزه در شیفت صبح فعال است ولی نوبت دهی فقط روزهای شنبه به صورت حضوری برای کل هفته انجام می شود .

لازم به ذکر است تمام رادیولوژی ها،سونوگرافی هاو ماموگرافی ها با اولویت برای بیماران بستری در مرکز و نیز بیماران اورژانسی انجام می شود .

در شیفت های عصر و شب رادیولوژی به صورت انکال برای موارد اورژانس انجام می شود .

خدمات آزمایشگاه در موارد اورژانس یا بیماران بستری در بیمارستان به صورت شبانه روزی می باشد .

برای مراجعین سرپایی و یا بیماران خارج از بیمارستان خدمات آزمایشگاه در شیفت صبح ارائه می گردد و سیستم نوبت دهی همه روزه به صورت حضوری می باشد .

14. مدارک لازم جهت بستری مددجویان چیست ؟

ج: کارت ملی و شناسنامه زن و شوهر به انضمام سایر مدارک پزشکی در صورت نیاز.

15. اتباع خارجی نیاز به چه مدارکی دارند ؟

ج: کارت اقامت و عقد نامه زن و شوهر به انضمام سایر مدارک پزشکی .

برای دیدن قوانین و مقررات ملاقات بیماران
اینجا را کلیک نمایید.

برای دیدن منشور حقوق بیمار
اینجا  را کلیک نمایید.


برای دیدن منشور حقوق کارکنان  اینجا  را کلیک نمایید

برای دیدن نکات قابل توجه برای بیماران هنگام بستری  اینجا  را کلیک نمایید