اورژانس
اورژانس و تحت نظر
 
محل استقرار و فضای  اورژانس و تحت نظر: این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع گردیده و دارای 38 تخت بستری فعال ،اتاق احیا ، اتاق عمل و تزریقات  سرپایی می باشد .
کارکنان بخش : رئیس بخش دکتر سعیده رضوانی نژاد متخصص داخلی و سرپرستار بخش خانمخانم مریم اکبرشاهی کارشناس پرستاری و  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دارای 17سال سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 46 نفرپرستار و 15 نفر نیروی خدماتی به ارائه خدمت به بیماران به صورت شبانه روزی می پردازند .
اورژانس این مرکز با استفاده از سیستم تریاژ، بیماران و مراجعین را با توجه به شرایط و با در نظر گرفتن دستورالعمل تریاژ بیمارستانی سطح بندی کرده و به اوژانس ،ویزیت پزشک عمومی (اسکرین)در اورژانس،درمانگاههای  تخصصی و فوق تخصصی ارجاع می دهند.یک نفر پرستار به صورت 24ساعته در تریاژ حضور دارد.
در حال حاضر بیماران در سرویسهای جراحی عمومی ،داخلی، قلب، نفرولوژی، هموتولوژی و ارولوژی در این بخش پذیرش می شوند ضمنا بیماران در سایر سرویسها نیز در موارد اورژانسی پذیرش شده وپس از ااقدامات اولیه با همانگی مراکز مربوطه اعزام می گردد .
امکانات و تجهیزات اورژانس : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص اورژانس مجهز بودن همه تختها به دستگاههای مانیتورینگ، ساکشن و اکسیژن بیمار،دو دستگاه مانیتور پرتابل،دو دستگاه ساکشن پرتابل، دو دستگاه الکترو شوک، 1 دستگاه پمپ سرنگ،  یک دستگاه نبولایزر، 1 دستگاه ونتیلاتور پرتابل و دو دستگاه ECG  و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار می باشد .

امکانات و تجهیزات تحت نظر : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود 1دستگاه ونتیلاتور پرتابل ،15دستگاه مانیتور دیواری و 3 دستگاه مانیتور پرتابل ، 1 دستگاه ECG و 2 دستگاه DC شوک، 1 دستگاه ساکشن پرتابل، 1 دستگاه پمپ سرنگ، یک دستگاه پمپ سرم ویک دستگاه نبولایزر و ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستارو ... می باشد .
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 633-634 را شماره گیری فرمایید.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر اورژانس در نیمسال اول 95 اینجا کلیک نمایید