داخلی 4
بخش داخلی 4

 
محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه پنجم بیمارستان واقع و دارای 31 تخت بستری فعال می باشد .
 
رئیس بخش: دکترصمیمی
سرپرستار بخش: خانم فاطمه یعقوب نژاد کارشناس پرستاری 

 
در حال حاضر بیماران در سرویسهای ریه ، گوارش ، روماتولوژی،غدد واعصاب وروان در این بخش بستری و مراقبت می شوند . 
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود دو دستگاه مانیتور پرتابل ،یک دستگاه ECG و دو دستگاه DC شوک و یک دستگاه ساکشن پرتابل ویک دستگاه نبولایزر ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 5455-5456 را بگیرید.