بستری قلب
بخش بستری قلب

 
محل استقرار و فضای بخش : این بخش در طبقه دوم بیمارستان واقع و دارای 18 تخت بستری فعال که شامل 16 تخت عادی و 2 تخت در اتاق خصوصی می باشد .
کارکنان بخش : رئیس بخش دکترمحمدحاجی آبادی و سرپرستار بخش آقای افشین قربانی کارشناس پرستاری و دارای 23 سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 11 پرستار و4 نفر نیروی خدماتی به ارائه خدمت به بیماران به صورت شبانه روزی می پردازند .
در حال حاضر بیماران در سرویسهای ریه ، گوارش ، روماتولوژی،غدد واعصاب وروان در این بخش بستری و مراقبت می شوند .
امکانات و تجهیزات : ازجمله تجهیزات و امکانات خاص بخش می توان به وجود دو دستگاه مانیتور پرتابل ،یک دستگاه ECG و دو دستگاه DC شوک و یک دستگاه ساکشن پرتابل ویک دستگاه نبولایزر ... اشاره نمود . در ضمن تمامی تخت ها دارای کنسول های اکسیژن ، ساکشن و سیستم احضار پرستار و کلیه اتاق های بخش مجهز به تلویزیون ، سرویس های بهداشتی و ... می باشد .
تماس با بخش :
جهت تماس با بخش می توان از ساعت 8 الی 22 با شماره تلفن های بیمارستان ( 33790620-33790627 ) تماس و داخلی 461-462 را بگیرید.