هزینه های جراحی و بیمه های طرف قرارداد
هزینه های جراحی و بیمه های طرف قرارداد


لیست سازمانهای طرف قرار داد


 

1. بیمارستان 256 تختخوابی رازی

2. سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

3. تامین اجتماعی

4. خدمات درمانی

5. خدمات درمانی نیروهای مسلح

6. کمیته امداد

7. نیروی انتظامی

8. موسسه فرشتگان راه آسمانی