سوالات متداول

1) آیا بخش پرتونگاری و آزمایشگاه به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می کنند؟

2) مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت از نظر اعتباربخشی چه جایگاهی دارد؟
درجه یک عالی

3) بیمه های طرف قرارداد

4) چه خدمات پاراکلینیکی در مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت ارائه می گردد؟

5)ساعت ملاقات بخش های بستری و بخش های ویژه چه زمانی می باشد؟

6) مدارک لازم جهت بستری بیماران کدامند؟

7) نوبت گرفتن از درمانگاه مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت به چه صورت می باشد؟