فیزیوتراپی

 


بخش فیزیوتراپی 

رئیس بخش: دکتر علی اصغر مغاری
 مسئول بخش: ندا حسن پور (کارشناس ارشد فیزیوتراپی)


فیزیوتراپی بیمارستان  ولایت در طبقه زیر زمین بیمارستان و در مجاورت بخش رادیولوژی واقع شده و در حال ارائه  خدمات به بیماران بستری در بیمارستان و بیمارانی با معرفی پزشک بصورت سرپائی می باشد.

فیزیوتراپی دربخش‌های بستری :

جهت پیشگیریاز عوارض بستری از قبیل محدود شدن مفاصل، تحلیل عضلات، خطرات گردش خون در اندام‌ها،فیزیوتراپی در بخش‌های مختلف انجام می‌شود.

فیزیوتراپی تنفسی با هدف برقراری تهویه ریوی کافی و کامل برایبیمار توسط تصحیح الگوی تنفسی بیمار و همچنین کمک به تخلیه ترشحات ریه و تمیز نگاهداشتن راه‌های هوایی صورت می‌گیرد
.

بیماران بستری:

شامل بیماران بستری شده در بخشهای ICU، CCU، قلب ، جراحی و داخلی مردان و زنان می باشد که با تشخیص و تجویز پزشک متخصص در همان روز درخواست شده تحت درمان فیزیوتراپی قرار می گیرند که بسته به بیماری و تجویز پزشک متخصص مربوطه شامل تمرین درمانی فعال و غیر فعال، آموزش راه رفتن ، تمرینات دامنه حرکتی، فیزیوتراپی تنفسی و در صورت نیاز الکتروتراپی در محل بخش فیزیوتراپی تحت درمان قرار می گیرند.برای این بیماران نسخه دفترچه نیاز نیست و دستور پزشک مربوطه در برگه درخواست فیزیوتراپی ثبت می شود.

بیماران سرپایی:

بیماران سرپایی با نسخه پزشک متخصص به بخش مراجعه می نمایند که با توجه به حجم مراجعه کنندگان و امکانات و تعداد پرسنل موجود ، در نوبت درمان قرار می گیرند. مواردی مثل دردهای شانه ،گردن ،کمر،زانو،آرنج،مچ دست و پا،آسیبهای ورزشی، سکته مغزی ،ضربه مغزی،ام اس،فلج صورت،شکستگی وخشکی مفصل و پارگی منیسک و عضلات و رباط و سائیدگی ها و... تحت درمان قرار می گیرند.

معرفی واحد فیزیوتراپی

واحد فیزیوتراپی از بخش های  الکتروتراپی و مکانوتراپی و بازتوانی قلبی و ریوی تشکیل شده است. بیمارستان ولایت تنها مرکز بازتوانی قلبی و ریوی در استان قزوین می باشد.

الف)درمان الکتروتراپی(Electrotherapy):

 این درمان به وسیله دستگاه‌هایالکتریکی مانند
TENS ، فارادیک، IDC , SWD، MWD و جریان‌های دینامیک و اینترفرنشیال ( IF )، اولتراسوند ( US )، مادون قرمز IR ))،  لیزر کهدر آنها از سیگنال‌های الکتریکی، مغناطیسی، امواج الکترومغناطیسی و امواج صوتیاستفاده می‌گردد، انجام می‌شود که در جهت کاهش درد، التهاب، اسپاسم، تسریع ترمیمبافت، تحریک فیبرهای عصبی و عضلانی بکار می‌روند. حمام پارافین و ترکشن مکانیکی( دستگاه کشش) از دیگر امکانات الکتروتراپی واحد فیزیوتراپی می باشد که با تعرفه ی دولتی آماده ارائه خدمت به بیماران عزیز می باشد.

ب)درمان مکانوتراپی Mechanotherapy:

منظور از این درمان استفاده از وسایل مکانیکی ازقبیل وزنه، فنر، دوچرخه ثابت، تخته تعادل، پارالل می‌باشد که برایافزایش قدرت، استقامت عضلانی و افزایش یا حفظ دامنه حرکتی مفاصل بدن بکار می‌رود.


تما س با فیزیوتراپی

داخلی پذیرش واحد فیزیوتراپی:5301
داخلی مسئول فیزیوتراپی: 5300
       02833790620
ساعات پذیرش بیماران سرپایی:همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح الی 2 بعد ازظهر