درمانگاه های تخصصی وفوق تخصصی
درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی
محل استقرار و فضای فیزیکی:
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در طبقه همکف بیمارستان واقع گردیده و ودارای بیش از 30اتاق جهت ارائه خدمات به بیماران میباشد.
کارکنان بخش :
رئیس بخش جناب آقای دکتر داود محمدی فوق تخصص توراکس و سرپرستار بخش خانم فاطمه کاشانی کارشناس پرستاری و دارای 14سال سابقه کار در بخشهای مختلف درمانی که همراه با 4پرستار و12 نفر پرسنل اداری و یک نفر نیروی خدماتی به ارائه می پردازند.
نوبت دهی
این درمانگاه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 14 ظهرهمه روزه پذیرای شما عزیزان میباشد.مراجعین عزیز می توانند روزانه جهت نوبت گیری از پزشکان با شماره تلفن 33790648 تماس حاصل فرمایند.
در درمانگاه ،پزشکان بر اساس برنامه داده شده وساعات تعیین شده حضور داشته ودر رشته های تخصصی وفوق تخصصی فعالیت دارند،دراین بخش علاوه بر ویزیت بیماران ،کارهای تخصصی ذیل نیزانجام میشود
نوار قلب
اکوکاریوگرافی
تست ورزش
اسپیرومتری
تست 6 دقیقه ای ریه
بادی باکس
تست متاکولین
پانسمان زخم
نوار عصب وعضله
تزریق مفصلی
تنس گذاری