ریاست و مدیریت

مدیر عامل مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

 

  مدیر عامل مرکز: دکتر علی اکبر کرمی

 
 
 درجه علمی: دکترای تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادرار
 
 
 مرتبه علمی: استادیار                      رزومه (CV)

 

  تلفن تماس: 33790710-028       33790612-028

 

  آدرس ایمیل:  aakaramai@qums.ac.ir

 

معاون اجرایی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

 
 
  معاون اجرای مرکز: محسن ادهمی

 
 
  درجه علمی: 

 
 
  مرتبه علمی: ---                             

 

  تلفن تماس: 33790710-028       33790612-028

 
 
  آدرس ایمیل:  m.adhami@qums.ac.ir